RAZPIS: Celovita prenova notranjih prostorov ŠK GROŠ

JAVNO NAROČILO, zbiranje ponudb!

Predmet javnega naročila: Celovita prenova notranjih prostorov Študentskega kluba GROŠ, Grosuplje

Javno naročilo se nanaša na:
Celovita obnova notranjih prostorov Študentskega kluba GROŠ, na naslovu Industrijska cest 1g, 1290 Grosuplje.

Celotna prenova in adaptacija obsega: pripravljalna, odstranitvena in rušitvena dela, gradbeno obrtniška dela, ureditev notranjosti prostorov, elektro dela z napeljavo in električno opremo, strojno napeljavo in strojno opremo, notranjo in svetilno opremo in ostalo potrebno opremo, fina dela v prostoru, oziroma dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in izvedbo vseh del vezanih na javno naročilo, tehnično skladno z elementi iz te razpisne dokumentacije, projektno dokumentacijo in v celoti po popisih del v excell tabelah.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celotno izvedbo del skupaj!

Upoštevale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov ŠK GROŠ najpozneje do 4. oktobra 2013, do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb je 4. 10. 2013 ob 14.00 h v začasnih prostorih ŠK GROŠ v Grosuplju, na Gasilski cesti.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom in ogledom projektne dokumentacije so na voljo pri g. Uroš Vodopivec, preko elektronske pošte na naslov: studentskiklub.gros@gmail.com in preko številke mobilnega telefona 041/228-112.

 

Razpisne datoteke, ki so v priponkah:

  • BESEDILO RAZPISA za Celovito prenovo notranjih prostorov Študentskega kluba GROŠ, 1x PDF
  • POPIS DEL, za pripravo celostnega predračuna, 2 x EXCELL DATOTEKA
  • DELNA PROJEKTANTSKA DOKUMENTACIJA, 9 x PDF

Objavljeno: 26. 9. 2013 ob 11:57

  • 914096_511711682197628_656940948_o

Dogodki

Ni dogodkov

prenova Razpis Groš Mladina