Najdihojca 2014 - RAZPIS

15. festival otroškega gledališča NAJDIHOJCA 2014 bomo izvedli 25. aprila 2014 od 9. do 13. ure v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

RAZPIS za sodelovanje.

Že 15 let Najdihojco uspešno pripravljamo prostovoljci zavoda Parnas in KUD Primož Trubar, pokrovitelj Najdihojce pa je že vsa leta Občina Velike Lašče.

Veselimo se vašega sodelovanja!

Letos bodo imele prednost predstave, vezane na dediščino jezer iz naše okolice. Na to temo bo predvidoma izšel tudi zbornik Najdihojca 2, kjer bodo zbrana avtorska dramska besedila predvsem mlajših ustvarjalcev (šolarjev).

Lepo vabljeni k prijavi!
Prijavnico pošljite čim prej, najkasneje pa do 31. marca 2014.
(Organizatorji si pridržujemo pravico o izboru predstav, če bo prijavljenih več predstav, kot si jih je možno ogledati v enem dnevu.)

(Vir: Zavod Parnas)

  • najdi13_06