Usposabljanje za delo z motorno žago

GROŠevci smo se usposobili za delo z motorno žago. Usposabljanja smo se udeležili v okviru projekta Meseci izobraževanj, ki smo ga izpeljali v zadnji tretjini leta 2013. 

Usposabljanje je trajalo dva dni, natančneje, dve soboti, 30. novembra in 7. decembra 2013.

Prvo srečanje smo imeli v Grosupljem. Spoznali smo teoretične osnove motorne žage, tehnike dela z motorno žago in njeno vzdrževanje.

Drugo srečanje smo se pomaknili v Postojno, kjer smo se v Srednji gozdarski in lesarski šoli lotili tudi praktičnega dela usposabljanja. Najprej je vsak svojo žago razdrl, spucal, sestavil in nabrusil verigo. Nato smo se odpeljali do bližnjega gozda, kjer smo se naučili pravilnega dela z motorno žago. 

Nad usposabljanjem smo bili navdušeni, saj smo odnesli ogromno novega znanja, ki nam bo še kako koristilo v gozdu.

  • motorka_31

  • motorka_54