GROŠeve mamice in GROŠevi očki

Tako kot že lani in predlani, bo Študenstki klub Groš tudi letos organiziral projekt Groševe mamice in očki, s katerim bomo pomagali študentskim družinam. Pomoč bo finančna, obsegala pa bo bon v vrednosti 100 €, ki ga lahko vnovčite v Baby centru, Tuš center Grosuplje.

Nagrado dobi prvih 10 popolnih prijav. 

Pogoji za prijavo na razpis:

 • študenti ali študentke starši (s statusom in nezaposleni) morajo izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu Groš za študijsko leto 2013/2014 (če še nisi podaljšal članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za šolsko leto 2013/2014; v primeru da še nisi član Študentskega kluba Groš, pa nam poleg prijave in originalnega potrdila o šolanju pošlji še izpolnjen vpisni list, ki ga dobiš na spletni strani www.klub-gros.com);
 • morajo imeti stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje;
 • izredni študentje morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje.
 • v primeru da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju.
 • vsaka družina je lahko deležna le ene nagrade torej maximalno 100€ bona, neglede na število otrok.


Prijava:

 • naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda);
 • mora jasno navajati naslednje podatke:
  • stalno in začasno prebivališče,
  • elektronski naslov ali GSM številko,
  • starost otroka,
 • mora po priporočeni pošti prispeti na: Študentski klub Groš Grosuplje, Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje, najkasneje do petka, 21. 3. 2014.


Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2007 dalje.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub Groš obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub Groš do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav ŠK Groš ne bo obravnaval.

Vsaki družini pripada le en bon (ne glede na število otrok v družini)!

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktiraj na: marisa.pajk@gmail.com.

Grosuplje, 
ŠK GROŠ