Strokovna ekskurzija na Koroško

Kmetijska svetovalna služba, v sodelovanju z Govedorejskim društvom Dobrepolje in Občino Dobrepolje, vabi v petek, 8. novembra 2013 na strokovno ekskurzijo na Koroško. Ogledali si bomo štiri kmetije:

  • večkrat nagrajeno kmetijo za selekcijo - mlečna proizvodnja,
  • kmetijo z rejo krav dojilj,
  • kmetija z dopolnilno dejavnostjo predelava sadja,
  • turistično kmetijo – imamo pozno kosilo.

Odhod avtobusa je iz Strug ob 6.30, nato se bo ustavil še v Kompoljah, Podgori, Vidmu - avtobusna postaja ob 7.00.

 

Prijavite se lahko do srede, 6. novembra na tel. 041 310 169.

Lastna udeležba je cca. 20 EUR v ceno je všteto kosilo in ogled kmetij.