Na voljo 48 kadrovskih štipendij in zaposlitev po zaključku šolanja

Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v Ljubljanski regiji do konca meseca junija 2013, je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 11. septembra 2013, objavila JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014.

V okviru Regijske štipendijske sheme se razpisujejo kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo delodajalci s sedežem v eni izmed 26 občin Osrednjeslovenske regije in so delno sofinancirane iz sredstev EU.

V letošnjem letu 23 delodajalcev ponuja priložnost za 48 štipendij v različnih izobraževalnih programih. Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni strani RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge za prijavo.

K oddaji vlog so vabljeni dijaki in študenti, ki ne prejemajo drugih štipendij, niso zaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Po vključitvi v štipendijsko shemo je štipendist s pogodbo zavezan dokončati izobraževalni program, za katerega bo dobil štipendijo in se zaposliti pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije.

Osnovna višina štipendije znaša 15% minimalne plače v RS za dijake28% minimalne plače v RS za dodiplomske študente ter 34% minimalne plače v RS za podiplomske študente. Štipendistom pripada k osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Povprečna štipendija v letu 2012/13 je znašala 230 EUR, višina najvišje podeljene štipendije za dijake je bila 280 EUR, za študente pa skoraj 400 EUR.

Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni strani RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge za prijavo.

 

DODATNE INFORMACIJE:

mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta), e-mail:   liljana.drevensek@ljubljana.si 
Meta Koprivšek Tomažič (področni svetovalec), e-mail:  meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si

spletna stran www.rralur.si

tel.: 01 306 19 05

 

Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

  • logotip_rra-lur

  • eu_sofinan