Razpis občnega zbora in nadomestnih volitev na dve prosti mesti člana upravnega odbora

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje Izredni občni zbor, ki bo potekal 17. 5. 2018 ob 18:30 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1g, 1290 Grosuplje.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresorane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje.

Dnevni red:

   1) Potrditev dnevnega reda

   2) Izvolitev predsedstva občnega zbora

   3) Finančno in vsebinsko poročilo kluba

   4) Predstavitev kandidatov za člana upravnega odbora kluba GROŠ

   5) Volitve na prosti mesti upravnega odbora.

   6) Sprejetje popravka statuta ŠK GROŠ

   7) Sprejetje akta o Finančnem delovanju

   8) Sprejetje akta o Sistematizaciji dela

   9) Sprejetje akta o ravnanju z osebnimi podatki

   10) Sprejetje akta o dijaški sekciji

   11) Mnenja in predlogi prisotnih članov

 

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Gorica in status študenta, ter je vpisan v Študentki klub GROŠ.

Vsak član, ki ima status študenta za študijsko leto 2017/18 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

  • Član Upravnega odbora ŠK GROŠ (2 članov)

Kandidatura mora vsebovati:

  • Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico*
  • Ime in priimek kandidata
  • Datum in kraj rojstva
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje
  • Kopijo članske izkaznice, ali potrdilo o vpisu v Študentki klub GROŠ
  • Izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu
  • Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata
  • Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom

*Kandidata mora predlagati najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do 10. 5. 2017. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva - ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1g, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem - Lovro Trilar

Več informacij na 040 937 299 (Lovro Trilar)

Dogodki

Ni dogodkov

volitve Groš občni zbor