Razpis volitev za svetnika sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS

Kandidatura mora vsebovati:

Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo številke članske izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS oz. Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do 10. 10. 2017. Na vlogi naj piše: »Ne odpiraj – za volilo komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje, priporočeno.

Več info na: 041 358 392 (Gašper)

Volitve svetnika kluba v Svet ŠOLS in svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS bodo potekale v okviru  OBČNEGA ZBORA, ki bo v torek, 24. 10. 2017 ob 19. uri v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industrijska cesta 1G, v Grosuplju.

Dogodki

Ni dogodkov

Groš volitve