GROŠ-eve mamice in očki 2017

Tako kot že prejšnja leta bo Študentski klub GROŠ tudi letos organiziral projekt s socialno vsebino, s katerim bomo pomagali študentskim družinam. Staršem s statusom študenta bomo namreč 25. marca, na materinski dan, podarili vrednostni bon za 100€ za otroško trgovino v Grosupljem ter mnoga druga promocijska darila in ugodnosti.
 
S to lepo gesto bomo mladim družinicam polepšali že tako čudovito obdobje starševstva, ki pa zna biti včasih zahtevno tudi s finančnega vidika. 
Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu GROŠ.
 
Razpis se uradno odpre v sredo, 8. 3. 2017 na dan žena in se bo simbolno zaključil 25. 3. 2015, na materinski dan, s podelitvijo vrednostnih bonov v prostorih ŠK GROŠ, na katero boste obravnavani starši vabljeni naknadno.
 
Projektu so se do sedaj priključili lokalni podjetniki in organizacije:
 

 
Pogoji za prijavo na razpis:
 
– prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo biti član Študentskega kluba GROŠ (izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu Groš za študijsko leto 2016/2017; v primeru da še nisi član Študentskega kluba Groš, pa nam poleg prijave in originalnega potrdila o šolanju pošlji še izpolnjen vpisni list, ki ga dobiš na spletni strani www.klub-gros.com);
 
– mora imeti stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje;
 
– izredni študent moraja priložiti izjavo, da ni zaposleni oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje;
 
- v primeru da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka. V primeru da prijavljate dvojčka se podari dva bona. V primeru da prijavljate dva otroka različne starosti se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.
_____________________________________________
 
Prijava:
Prijava naj bo podana v obliki, ki se vam zdi za tovrsten projekt primerna.
 
– naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice);
 
– naj vsebuje kopijo članske izkaznice Študentskega kluba GROŠ za leto 2016/2017, na kateri se jasno vidi članska številka;
 
– mora jasno navajati naslednje podatke:
• stalno in (morebitno) začasno prebivališče prijavitelja,
• elektronski naslov in telefonsko številko prijavitelja,
• starost in ime otroka (oz. predviden datum rojstva),
 
– mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do četrtka, 23.3.2017 na naslov:
Študentski klub Groš Grosuplje
Industrijska cesta 1g
1290 Grosuplje
S pripisom: Groševe mamice in očki 2017
 
– jo osebno prinesete v Študentski klub GROŠ, Industrijska c. 1g, Grosuplje najkasneje do četrtka, 23. 3. 2017. Vso dokumentacijo prinesite v kuverti, na kateri naj piše Groševe mamice in očki 2017.
 
Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 25. 3. 2014 dalje. Ena prijava lahko vsebuje samo vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok se pošlje dve prijavi.
 
V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub Groš obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub Groš do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do določenega roka ŠK GROŠ žal ne bo obravnaval.
 
ŠK GROŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno.
V primeru prevelikega števila prijav se upošteva po naslednjih kriterijih:
1. prednost ima družinica, kjer sta oba starša študenta
2. prednost ima prva prijava na ta projekt
3. vrstni red prejema prijav (datumsko)
 

 
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktiraj na: patricija.kastelic8@gmail.com ali na tel. št: 031 580 068