Novi obrazi in nov zagon v GROŠ-u

Tako kot Grosuplje in ostala mesta po Sloveniji, je tudi GROŠ zažarel v praznični podobi. Ne krasijo pa ga samo praznične lučke in novoletna jelka, novo in svežo podobo je najti tudi znotraj klubskih aktivistov.

V torek, 15.11.2016 so v prostorih ŠK GROŠ potekale redne in spošne volitve v organe Študentskega kluba GROŠ. Volili smo člane dijaške sekcije, nadzorne in disciplinske komisije, svetnika Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS, člane upravnega odbora in predsednika upravnega odbora ŠK GROŠ. Na mesto predsednika je bil tudi tokrat izvoljen edini kandidat Gašper Kus, na mesto svetnika pa Jaka Trilar. Na mesta upravnega odbora ŠK GROŠ so bili izvoljeni Ana Marija Ahlin, Erik Rojec, Lovro Trilar, Miha Bučar, Matija Mohar in Jaka Novak. Na mesta dijaške sekcije pa so bili izvoljeni Klara Čakš, Matevž Škulj in Patricija Kastelic. Upamo, da bo nova ekipa ŠK GROŠ delovala uspešno! Hvala vsem, ki ste se volitev udeležili.

Redni občni zbor se ni izvedel, saj je bil prestavljen na februar. Same volitve so potekale mirno in brez večjih sprememb. Nekaterim starim članom so se pridružili novi obrazi. Skupna vizija še vedno ostaja enaka: izobraževanje študentov in dijakov, kvalitetno preživljanje prostega časa ter oživeti klubske prostore, da bodo po več kot uspešni prenovi sedaj tudi služili svojem prvotnem namenu – druženju študentov in dijakov. Prepričani smo, da bo Grošev tim tudi v prihodnje deloval trdno in preudarno, da se bodo iskrile nove ideje in uveljavili novi projkti, skozi katere se bodo naši študentje in dijaki še bolj povezali in aktivirali. Tako študij ne bo le nujno zlo ampak prijetno doživetje, ki ga bodo spremljale mnoge Groševe obštudijske dejavnosti.