Razpis volitev v organe študentskega kluba GROŠ

Upravni odbor je na svoji seji 30. 9. 2016 sprejel akt o razpisu volitev, s katerim razpisuje redne in splošne volitve v organe Študentskega kluba GROŠ, ki bodo potekale na rednem občnem zboru Študentskega kluba GROŠ, ki bo v torek, 15. 11. 2016 v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industijska cesta 1G, v Grosuplju.

VOLITVE v organe društva:

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Gorica in status študenta, ter je vpisan v Študentki klub GROŠ.

Vsak član, ki ima status študenta (razen za dijaško sekcijo) za študijsko leto 2015/16 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

 • Predsednik Študentskega kluba GROŠ (1 član) *
 • Član Upravnega odbora ŠK GROŠ (6 članov)
 • Član Nadzornega odbora ŠK GROŠ (3 člani)
 • Član Disciplinske komisije ŠK GROŠ (3 člani)
 • Član Dijaške sekcije ŠK GROŠ (3 člani)**

*Na mesto predsednika lahko kandidira če član, ki izpolnjuje pogoj 30. člena Statuta Študentskega kluba GROŠš.

**Volijo in kandidirajo lahko le dijaki

Kandidatura mora vsebovati:

 • Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico*
 • Ime in priimek kandidata
 • Datum in kraj rojstva
 • Naslov stalnega prebivališča
 • Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje
 • Kopijo članske izkaznice, ali potrdilo o vpisu v Študentki klub GROŠ
 • Izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu
 • Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata
 • Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom

*Kandidata mora predlagati najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do 8. 11. 2016. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva - ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1g, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem - Gašper Kus.

Več informacij na 041 358 392 (Gašper Kus)

Dogodki

Ni dogodkov

klub groš upravni odbor volitve