Odprte prijave za projekt GROŠ-eve mamice in očki

Tako kot že prejšnja leta bo Študentski klub GROŠ tudi letos organiziral projekt s socialno vsebino, s katerim bomo pomagali študentskim družinam. Staršem s statusom študenta bomo namreč 25.marca, na materinski dan, podarili vrednostni bon za 100€ za otroško trgovino v Grosupljem.

S to lepo gesto bomo mladim družinicam polepšali že tako čudovito obdobje starševstva, ki pa zna biti včasih zahtevno tudi s finančnega vidika. Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu GROŠ.


Razpis se bo uradno zaključil 25.3.2015 s podelitvijo vrednostnih bonov v prostorih ŠK GROŠ. Več informacij o podelitvi bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.Pogoji za prijavo na razpis:

– prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu Groš za študijsko leto 2015/2016 (če še nisi podaljšal članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za šolsko leto 2014/2015; v primeru da še nisi član Študentskega kluba Groš, pa nam poleg prijave in originalnega potrdila o šolanju pošlji še izpolnjen vpisni list, ki ga dobiš na spletni strani www.klub-gros.com);

– mora imeti stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje;

– izredni študent mora priložiti izjavo, da ni zaposleni oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;

– v primeru da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka. V primeru da prijavljate dvojčka se podari dva bona. V primeru da prijavljate dva otroka različne starosti se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

Prijava:

– naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice);

mora jasno navajati naslednje podatke:
      • stalno in (morebitno) začasno prebivališče prijavitelja,
      • elektronski naslov in telefonsko številko prijavitelja,
      • starost in ime otroka (oz. predviden datum rojstva),

mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do srede, 23.3.2016 na naslov:
         Študentski klub Groš Grosuplje
         Industrijska cesta 1g
         1290 Grosuplje
S pripisom: Groševe mamice in očki 2016

jo osebno prinesete na uradne ure v Študentski klub GROŠ, Industrijska c. 1g, Grosuplje najkasneje do srede, 23. 3. 2016. Vso dokumentacijo prinesite v kuverti, na kateri naj piše Groševe mamice in očki 2016

Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2013 dalje. Ena prijava lahko vsebuje samo vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok se pošlje dve prijavi.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub Groš obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub Groš do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do določenega roka ŠK GROŠ žal ne bo mogel obravnavati. Starši, potrudite se pri pisanju same prijave.  

ŠK GROŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko).

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktiraj na: patricija.kastelic8@gmail.com ali na tel. št: 031580068.


Želimo vam čimveč veselja v tem čudovitem obdobju starševstva!
Ekipa ŠK GROŠ ♥