SKLIC IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA ŠTUDENTSKEGA KLUBA GROŠ

V skladu s Statutom Študentskega kluba GROŠ, sklicujemo IZREDNI OBČNI ZBOR Študentskega kluba GROŠ, ki bo v nedeljo, 28. 2. 2016 ob 18. uri v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industrijska cesta 1G, v Grosuplju.

Upravni odbor je na svoji seji sprejel tudi Akt o razpisu izrednih volitev, s katerim razpisuje izredne volitve v upravni odbor Študentskega kluba GROŠ. Volitve bodo potekale na izrednem občnem zboru.

Predlagan dnevni red občnega zbora:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev predsedstva občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo Upravnega odbora ŠK GROŠ
  4. Finančno poročilo Upravnega odbora ŠK GROŠ
  5. Vsebinski plan za leto 2016
  6. Finančni plan za leto 2016
  7. Predstavitev kandidatov na razpisana mesta organov ŠK GROŠ
  8. Volitve
  9. Rezultati volitev
  10. Razno

Predsednik Gašper Kus