Volitve v organe Študentskega kluba GROŠ

Za nami so še ene volitve v organe Študentskega kluba GROŠ. V prostorih ŠK GROŠ smo se sestali v sredo, 11. 11. 2015 ob 18:00 uri. Z volitvami smo začeli ob 18:30 uri.

 Na mesto predsednika kluba je z 21 glasovi izvoljen Gašper Kus, ki tudi letos ni imel protikandidata.

Na mesta članov upravnega odbora kluba je izvoljenih šest kandidatov in sicer;

- Marko Hribar z 21 glasovi,

- Erik Rojec z 21 glasovi,

- Patricija Kastelic z 20 glasovi,

- Lovro Trilar z 20 glasovi,

- Tadeja Skubic s 17 glasovi,

- Anja Blatnik s 14 glasovi.

V upravni odbor kluba ni bil izvoljen Gregor Novljan z 8 glasovi.

  Na mesta članov Nadzorne komisije so izvoljeni kandidati;

- Adam Zupančič z 21 glasovi,

- Manca Grum z 21 glasovi,

- Anja Malovrh z 21 glasovi.

  Na mesta članov Disciplinske komisije so bili izvoljeni;

- Denis Boh z 21 glasovi,

-Tina Bučar z 21 glasovi,

-Monika Boh z 21 glasovi.

  Na mesta članov Dijaške sekcije so bili izvoljeni;

- Anamarija Ahlin z 2 glasovoma,

- Sara Koščak z 2 glasovoma,

- Teja Blatnik z 2 glasovoma.

Za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS je bil izvoljen Jaka Trilar.

Po volitvah je sledila manjša pogostitev, ki jo je pripravilo osebje iz gostilne Lunca.

Redni občni zbor se ni izvedel, saj je bil prestavljen na februar. Same volitve so potekale mirno in brez večjih sprememb. Nekaterim starim članom so se pridružili novi obrazi. Skupna vizija še vedno ostaja enaka: izobraževanje študentov in dijakov, kvalitetno preživljanje prostega časa ter oživeti klubske prostore, da bodo po več kot uspešni prenovi sedaj tudi služili svojem prvotnem namenu – druženju študentov in dijakov. Prepričani smo, da bo Grošev tim tudi v prihodnje deloval trdno in preudarno, da se bodo iskrile nove ideje in uveljavili novi projkti, skozi katere se bodo naši študentje in dijaki še bolj povezali in aktivirali. Tako študij ne bo le nujno zlo ampak prijetno doživetje, ki ga bodo spremljale mnoge Groševe obštudijske dejavnosti.

  • Nagovor predsednika Gašperja Kusa

  • Štetje glasov

  • Volitve ŠK GROŠ 2015

  • Nepristranska volilna komisija

  • Pogostitev gostilne Lunca po uspeš...

  • Novoizvoljeni upravni odbor ŠK GRO...