Sklic rednega občnega zbora Študentskega kluba GROŠ

V skladu s Statutom Študentskega kluba GROŠ, sklicujemo OBČNI ZBOR Študentskega kluba GROŠ, ki bo v sredo, 11. 11. 2015 ob 18. uri v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industrijska cesta 1G, v Grosuplju.

Upravni odbor je na svoji seji sprejel tudi Akt o razpisu volitev, s katerim razpisuje redne in splošne volitve v organe Študentskega kluba GROŠ, ki bodo potekale na rednem občnem zboru.

Predlagan dnevni red občnega zbora:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev predsedstva občnega zbora
 3. Vsebinsko poročilo Upravnega odbora ŠK GROŠ
 4. Finančno poročilo Upravnega odbora ŠK GROŠ
 5. Poročilo Nadzornega odbora ŠK GROŠ
 6. Poročilo Svetnika ŠK GROŠ
 7. Vsebinski plan za leto 2016
 8. Finančni plan za leto 2016
 9. Predstavitev kandidatov na razpisana mesta organov ŠK GROŠ
 10. Volitve
 11. Rezultati volitev
 12. Razno

 

Za pogostitev bo poskrbljeno.

Predsednik Gašper Kus