Razstava Štefana Horvata

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Mestna knjižnica Grosuplje, Enota Dobrepolje vabita na ogled slikarske razstave Štefana Horvata v prostorih knjižnice Dobrepolje od 20. julija do 31. avgusta.

Tole pa je o njem napisal Šime Sučič...

Štefan Horvat, 78-letni elektronik iz Višnje Gore, sedaj že upokojenec, je slovenski in svetovni popotnik. S sli­karstvom se ukvarja že več kot 50 let, v inovatorske vode ра je zašel šele ро upokojitvi. Lahko bi rekli, dа je vse to, kar že leta in leta počne »ZGODBA О USPEHU« na njegov značilen način. Že v mladih letih je prijel za čopič in začel pot umetnika-slikarja, nekoliko pozneje pa še inovatorja. Čopiču se ni odpovedal do danes. Ustvarjalna »ŽILICA« mu preprosto ne da miru, kljub zavi­dljivim letom življenja. S polnimi jadri neu­trudno ustvarja slike in že več kot pol stoletja nanaša barve na platno, ki jih tudi sam pripravlja. Loti se tudi izdelovanja okvirjev. Motivi na njegovih slikah pritegnejo pozornost slehernega ljubi­telja likovne umetnosti, kajti narejene so z ljubeznijo. Je slikar-REALIST. Na njegovih slikah izstopajo motivi slovenskih pokrajin in vsakdanjega življenja ljudi. Nanaša jih na platno s pristno originalnostjo in tankočutnostjo. Znana in zelo priljubljena je njegova slika premikajoče se koze, ki je avtohtona za Primorsko. Na človeka takšen motiv naredi poseben vtis. Štefan ves ta čas neutrudno so­deluje na številnih razstavah, skupin­skih ali samostojnih, tako dоmа kot v tujini. Kot zanimivost naj omenimo, dа je prvič sodeloval kot slikar-ama­ter na razstavi v pariški galeriji Balzac leta 1964. Svoje znanje iz elektronike in fizike je ob neki priložnosti združil s slikarstvom. Ustvaril je energetske slike, ki ionizirajo prostor, v katerem so izobešene. Lastnik tako narejene slike ima v bivalnem prostoru vedno prije­tno ozračje. Kot slikar letos obeležuje 56. obletnico likovnega ustvarjanja. Toda Štefan ni lе uspešen in prepoznaven slikar, temveč tudi uveljavljen inovator! S to dejavnostjo se je sicer začel ukvarjati nekoliko pozneje, in sicer po upokojitvi. V že značilnem slogu so se porajali njegovi številni izumi z ekološkega in zdravstvenega vidika koristni za človekov boljši jutri. Skupaj s svojo mentorico dr. Branko Berce-Bratko sta leta 2004 predela srebrno odličje za varovalno ploščico v bivalnih pro­storih s strani Območne gospodarske zbornice Ljubljana. V zasebnem življenju je zelo navezan na rojstno vas Octovci v Prekmurju, sicer pa z ženo Albino živita v Višnji Gori, kjer sta jima v veliko veselje dva sinova, trije vnuki in dve vnukinji. Tako Štefan preživlja svoja leta ob delu, ki mu je v veliko veselje in po­nos. Let preprosto ne šteje več, ker za kaj takega nima časa. Tako delujejo ljudje, ki presegajo stanje povprečno­sti. Mednje sodi tudi človek s širokim pogledom na lepši in boljši jutri, Šte­fan Horvat. 

 

Lepo vabljeni!