Nov upravni odbor Študentskega kluba GROŠ

Za študente se je novo študijsko leto že dodobra začelo, to pa pomeni, da je za Študentski klub GROŠ prišel na vrsto letni občni zbor in z njim vsakoletne volitve.  Groševi člani smo se sestali v petek, 5. decembra, v prostorih študentskega kluba Groš na rednem občnem zboru. Na kratko je bilo predstavljeno dogajanje v klubu v preteklem letu, predstavljen pa je bil tudi načrt dela za prihodnje leto. Po tem delu so sledile volitve. Za predsednika Študentskega kluba Groš je bil ponovno izvoljen dosedanji predsednik Gašper Kus. Do sprememb je prišlo med člani upravnega odbora v katerega so bili na novo izvoljeni Boštjan Kutnar, Lovro Trilar, Patricija Kastelic, Marko Hribar, Adam Zupančič in Anja Blatnik.

Redni občni zbor in volitve so potekale mirno in brez večjih pretresov. Nekaterim starim članom so se pridružili novi obrazi, skupna vizija pa še vedno ostaja ista: izobraževanje študentov, kvalitetno preživljanje prostega časa ter oživljanje klubskih prostorov, da bodo po več kot uspešni prenovi sedaj tudi služili svojem prvotnem namenu – druženju študentov. Prepričani smo, da bo Groševa ekipa tudi v prihodnje delovala odločno in preudarno, da se bodo iskrile nove ideje ter uveljavili novi projekti, skozi katere se bodo naši študenti še bolj povezali in aktivirali. Tako študij ne bo le nujno zlo, ampak tudi prijetno doživetje, ki ga bodo spremljale mnoge Groševe obštudijske dejavnosti.

Ob prihajajočem prazničnem obdobju in skoku v novo koledarsko leto pa Študentski klub GROŠ vsem svojim članom in njihovim najbližjim želi, da se vam izpolnijo vsi začrtani cilji in naj se vam sreča iskri na vseh poteh, ki so še pred vami. Miren božič in srečno v letu 2015!

  • UO ŠK GROŠ