Knjižnica Dobrepolje, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje