Vabljeni na izobraževanje KOPOP

Z letom 2015 se bodo začeli izvajati ukrepi kmetijsko okoljskih podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2014-2020. V tem novem obdobju bodo plačila namenjena ohranjanju in izboljšanju ekosistemov, naravnih virov in prilagajanju podnebnim spremembam. 

Kmetijsko gospodarstvo, ki bo želelo vstopiti v ukrep KOPOP v letu 2015, bo moralo pred vstopom izpolniti določene zahteve, med drugim bodo morali upravičenci pred izdelavo programa aktivnosti:

  • opraviti 6-urni program usposabljanja, kar vas bomo posebej obvestili (november, december 2014)
  • za vse GERK-e, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila, izdelati gnojilni načrt na podlagi veljavne analize tal, pred vstopom v ukrep KOPOP.

Torej, vse kmetije, ki bodo želele pridobiti plačila za ukrepe KOPOP obveščamo, da bodo morale imeti opravljeno 6 urno izobraževanje in veljavne analize tal ter gnojilni načrt za vsak GERK, s katerim bodo vstopile v ukrep KOPOP.

Število izobraževanj in število udeležencev je omejeno, izobraževanja bodo potekla nam najbližje v Stični 26.11.2014 in v Velikih Laščah 3.12.2014. Prosim vas, da svojo udeležbo predhodno najavite in sicer pri KSS Dobrepolje na telefon 041 310 169. Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest, potrebno bo zagotoviti celodnevno udeležbo. Na podlagi izobraževanja boste lahko vstopili naslednje leto v KOPOP ukrepe. Ukrepi bodo spremenjeni in si jih bo kmetija sama izbrala glede na pogoje in zmožnosti izpolnjevanja le teh.

 

Vsi zainteresirani ste vabljeni da se prijavite na izobraževanje.

  • Izobraževanja KOPOP